V V B H V

De
Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen vzw
– Historisch Vaartuig –
verenigt de bezitters van een historisch vaartuig.
Kleinschalig maar daardoor des te gezelliger.

 ouderhoek