V V B H V

Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen vzw
– Historisch Vaartuig –
verenigt de bezitters van een historisch vaartuig en sympathisanten.
Kleinschalig maar daardoor des te gezelliger.

 

Volg ons op Facebook