Lid worden

Hoe kan je lid worden?

Indien je met je vaartuig lid wenst te worden, vul je het Aanmeldingsformulier in en stuurt het met 2 recente foto’s van je schip naar info@historisch-vaartuig.be. Je aanvraag wordt geëvalueerd aan de hand van de Aannamecriteria 2013-2014. Het resultaat hiervan wordt je vervolgens meegedeeld. Je lidmaatschap is definitief na het overschrijven van het jaarlijkse lidgeld (25,- euro) op onze rekening.
Ook zonder schip kan je toetreden. De aannameprocedure is dan niet nodig. Je wordt  steunend lid door het jaarlijkse lidgeld (10,- euro) over te schrijven op onze rekening.

De lidgelden dienen overgeschreven te worden op onderstaande rekening:
IBAN: BE02 9731 1221 0240
BIC: ARSPBE22
op naam van VVBHV vzw,  Leuvensesteenweg 155, 3191 Hever
met vermelding ‘lidmaatschap’.

Wat houdt lidmaatschap in?
  • Geregeld ontvang je informatie over varend erfgoed via de Nieuwsbrief.
  • Je kan hulp vragen voor het verkrijgen van een ligplaats in een historisch kader.
  • Wij kunnen steun verlenen bij onderhandelingen met lokale overheden en andere betrokkenen.
  • Je kan raad bekomen van ervaren personen bij restauratieprojecten.
  • Na één jaar lidmaatschap als toegetreden lid kan je, indien gewenst, verkozen worden tot effectief lid met stemrecht in de ledenvergaderingen.
Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de

Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen vzw (aka Historisch Vaartuig), Leuvensesteenweg 155, 3191 Hever

Dit gebeurt enkel voor het ledenbeheer, de organisatie van activiteiten en om u op de hoogte te houden van deze activiteiten. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op vermelde doelen, volstaat het ons dat mee te delen op info@historisch-vaartuig.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Ligplaatsen

De  vereniging beschikt over een Historische Haven aan de Leuvense Vaart te Mechelen, niet ver van de Zennegatsluis. Leden kunnen hier, indien beschikbaar, een ligplaats bekomen.

zennegat1-300x288